Entitat Adherida

La relació d’entitats que hi trobareu compleixen els requisits establerts per formar part del Codi ètic de les associacions, les quals són analitzades periòdicament amb la informació que ens faciliten.

Aquesta és una guia per a totes les associacions que treballen per l’ideal del bon govern, a l’hora que persones, empreses i institucions poden trobar un referent per establir criteris de col·laboració, participació, …

El decàleg del Codi ètic no constitueix cap tipus de normativa legal i tampoc és una eina de qualificació, tant sols és un acord comú que prenen les mateixes associacions davant la societat i els col·lectius directament relacionats amb la seva activitat organitzativa i fundacional.