El Codi ètic de les Associacions

 • El 8 de juny de 2001, en el marc del 1r Congrés de les Associacions de Barcelona, s’aprovà el Codi ètic de les Associacions de Barcelona. Aquest sorgeix del debat i de la participació de més de 800 organitzacions de la ciutat de Barcelona, posteriorment, el 30 d’abril de 2011, se n’ha fet una revisió i actualització en el marc del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona.

  D’ençà la seva aprovació, la Comissió de seguiment, està formada per set persones independents i coneixedores de l’àmbit associatiu, vetlla per l’aplicació i bon funcionament d’aquest codi.
 • Actualment es gestionat des de l’Oficina del Codi ètic de les associacions, un servei que impulsa el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), en representació de les associacions de la ciutat.

Retrat de les entitats adherides a 31 de desembre de 2021          

 • Associacions:  127 (38 declarades d’utilitat pública)
 • Federacions:    27 (5 declarades d’utilitat pública)
 • Fundacions:     19
 • Inscrites en el registre d’ONGD: 26 (22 associacions i 4 fundacions)
 • Persones associades:      286.382
 • Persones assalariades:      10.430
 • Persones voluntàries:       19.341
 • Persones en Juntes directives:  1.360 (mitjana membres entitat: 9)
 • Pressupost global: 209,6 milions d’euros 
 • Ús de finances ètiques:  18 (11 associacions i 7 federacions)
 • Antiguitat mitjana de les entitats: 34 anys (El 32% són creades els anys 90)

Els cinc àmbits més representats:

 • Salut i discapacitats:  43
 • Acció cultural: 25
 • Acció social: 20
 • Veïnal: 18
 • Cooperació, Pau i Drets humans: 15

La dimensió de les entitats per pressupost :

 • Micro (fins a 10.000 €):  23
 • Petita (de 10.000 a 100.000 €):   49
 • Mitjana (de 100.000 a 300.000 €):   35
 • Gran (més de 300.000 €):  19
 • Molt gran (més de 1.000.000 €): 21
 • No hi ha dades econòmiques: 26

Entitats pendents d’adhesió

 • Associacions: 13
 • Federacions: 2