Informe sobre el bon govern de les associacions

El Codi ètic de les associacions de Barcelona disposa de diferents mecanismes de compliment en la renovació dels quals participen les entitats adherides. El mes de febrer de 2015 se’n van aprovar els darrers criteris, els quals suposen l’obligatorietat de lliurar, com a mínim, una vegada dins el trienni de seguiment, la memòria social i respondre el formulari en línia, en el qual les entitats que en formen part hi fan una autodiagnosi del funcionament a partir del decàleg ètic.

Objectius

Continuar avançant i plantejant aspectes que millorin el reconeixement i el bon govern de les associacions més enllà de les consideracions legals.

Metodologia de treball

El qüestionari és d’accés tancat i, inclou una bateria d’indicadors repartits en diferents apartats que a més de l’autodiagnosi, permet que les dades introduïdes puguin oferir l’evolució dels diferents períodes de seguiment, l’elaboració de diferents informes comparatius (per dimensió, sector, àmbit geogràfic… ,) i veure aquells aspectes que es poden millorar. Alhora, les dades introduïdes, les poden utilitzar les entitats per a altres usos interns i/o externs.

Estructura informe

 • Fitxa entitat. Dades públiques que es visualitzen a la fitxa de la pàgina web d’entitats adherides i vinculada al resum que genera l’informe sobre el bon govern de les associacions.

  El qüestionari fet a mida està distribuït en tres apartats que posen èmfasi en els aspectes següents:
  • Secció A. El govern i el seu funcionament
   • Assemblea
   • Junta directiva
   • Funcionament 
  •  Secció B. La base social
   • Les persones associades
   • Les persones voluntàries
   • Les persones assalariades
  •  Secció C. La gestió
   • Informació
   • Transparència
   • Avaluació i innovació