La Comissió de seguiment

El dia 15 de juny de 2015 es va constituir l’actual Comissió de seguiment. S’estableixen quatre reunions anuals (març, juny, setembre i novembre) per deliberar els diferents temes que afectin al funcionament del Codi ètic de les Associacions.

Els membres de la Comissió són nomenats per un període de quatre anys i es renovaran per meitats cada dos anys. Tots aquests càrrecs podran ser reelegits un màxim de dues vegades seguides.

Comissió de seguiment

 • Enric Prats – ONG de desenvolupament – Presidència (darrer mandat)
 • Ignasi Faura – jurista associatiu – Secretaria (darrer mandat)
 • Isabel Vidal – universitat, economia social i tercer sector (darrer mandat)
 • Roser Veciana – veïnal, feminisme i ecologia
 • Sergi Corral – acció social
 • Ferran Cebrián – moviment ateneístic
 • Joan Manuel V. Parisi – Consell d’Associacions de Barcelona

Secretaria tècnica:

 • Ramon Torra (tècnic)

Assessors:

 • Pep Miró (Presidència 2001-2009)
 • Luis Miguel Luna (Presidència 2010-2012)
 • Fatima Ahmed
 • Pep Martí
 • Josep M. Blanes