Assoc. de Veïns amb Afectacions Urbanístiques de les Planes

(AVAUP)

Adreça:

Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, s/n (C.C. Elèctric)
08017
Barcelona
Dades de contacte:

Correu electronic:
infoavaup@gmail.com


Xarxes:

Area d'actuació:
Barri

Registre d'estatuts:
Inscrita en el Registre d'Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 46.222, secció 1ª
Darrera modificació de la junta:
abril 2017
Adhesió alcodi ètic:
2016