Federació Catalana d’Entitats d’Ajuda al Drogodependent

(FCD)

Ser l’interlocutor amb les administracions públiques i garantir una atenció de qualitat i adaptada, treballant conjuntament amb la comunitat per l’atenció a les persones amb problemàtiques de drogodependències i llurs familiars.

Adreça:

Quevedo, 2, baixos
08012
Barcelona
Dades de contacte:

Tel:
93 289 05 30
Correu electronic:
fcd@fcd.cat
Web:
http://www.fcd.cat

Xarxes:

Facebook:
http://www.facebook.com/federaciodrogodependencies
Twitter:
http://twitter.com/FCDrogodep
Area d'actuació:
Catalunya
Any de constitució:
1985
Ambit principal d'actuació:
Salut
Organitzacions
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. UNAD - Unión Nacional de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente
Registre d'estatuts:
Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya núm. 76 de la secció 2ª de Barcelona
NIF:
G59921858
Periode de seguiment:
2017-2019
Adhesió alcodi ètic:
2017
Pla d'actuació:

Periode d'aplicació:
2015-2019