Aquest conveni de col·laboració amb la Coordinadora Catalana de Fundacions  (juliol 2012), contempla el reconeixement i l’impuls dels respectius Codis. El Codi ètic per a les fundacions catalanes i el Codi ètic de les associacions de Barcelona, on la suma i el treball d’aquestes iniciatives sigui la base per l’excel·lència i el bon govern de les entitats sense ànim de lucre a nivell català.

En aquest sentit suposa:

  • Derivar les Fundacions que vulguin formar part del Codi ètic d’associacions a la Coordinadora Catalana de Fundacions, independentment que les actuals vulguin continuar formant-ne part
  • Crear un espai estable de treball i coordinació entre les dues Comissions.
  • Donar reconeixement mutu i impuls als respectius Codis ètics, a més de vetllar per el seu bon funcionament.