Aquest conveni amb l’Associació AIS – Atenció i Investigació per les Socioaddiccions (octubre 2012), suposa que les dues organitzacions col·laborem en iniciatives que afavoreixin el treball conjunt i de coordinació per informar, assessorar i prevenir sobre les diferents formes d’associacionisme totalitari.

Per aquest motiu s’estableixen diferents acords de treball en comunicació i formació per identificar aquest tipus d’organitzacions que utilitzen la formula jurídica d’associació i que malauradament la legislació en la qual estem subjectes no regula a diferencia d’altres països.