UDUTAMA per al recolzament de minories ètniques o culturals

()

És una associació que vol col.laborar en l’enfortiment i conservació de cultures que estan en minoria i greument amenaçades per d’altres cultures hegemòniques, però des d’un tracte d’igualtat i una relació d’intercanvi cultural.

Adreça:

c/ Providència, 42 - Hotel d'Entitats de Gràcia
08024
Barcelona
Dades de contacte:

Tel:
932848631
Correu electronic:
info@udutama.org
Web:
http://www.udutama.org

Xarxes:

Any de constitució:
2009
Registre d'estatuts:
Inscrita al Registre d'Associacions de Justicia de la Generalitat de Catalunya núm. 39.825, secció 1a, de Barcelona
Pressupost:
5.703 €
Adhesió alcodi ètic:
2013