Organització de proves

(ONG)

És una entitat destinada a fomentar l’educació als països del Sud com a eina fonamental per promoure el desenvolupament.

Adreça:

Av Paral·lel, 55
08004
Barcelona
Dades de contacte:

Tel:
934445566
Correu electronic:
prova@exemple.com
Web:
http://www.exemple.com

Persona de contacte:
Pere Gòmez (President)
Xarxes:

Blog:
http://www.codietic.cat/
Facebook:
http://facebook.com/codietic
Twitter:
http://twitter.com/codietic
Area d'actuació:
Catalunya
Any de constitució:
2010
Ambit principal d'actuació:
Ecologia
Altres àmbits d'actuació:
Cultura
Reconeixements:
Reconeixement 1 Reconeixement 2
Certificacions:
Certificació 1 Certificació 2
Organitzacions
En cap organització
Registre d'estatuts:
Inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1.782
Observacions:
President
Darrera modificació de la junta:
2012
Renovació de la presidència:
2012
Darrera modificaciód el patronat:
2012
Numero d'associacions membres a Barcelona:
4
Nombre de persones:
  Dones Homes Mitjana edat
Número de persones Junta directiva 2  3  44
Número persones associades  53  53  33
Número persones voluntàries  45  45  22
Número persones assalariades 2 3 44

NIF:
44444444
Audioria:
Auditores SA
Pressupost:
10000
% venda i /o prestació de serveis a persones i organitzacions privades:
15
% venda i/o prestació de serveis a administracions i altres organismes públics (contractes i convenis):
  Dones Homes Mitjana edat
Número de persones Junta directiva 2  3  44
Número persones associades  53  53  33
Número persones voluntàries  45  45  22
Número persones assalariades 2 3 44

% per subvencions (ingressos públics no lligats a contractes públics o convenis):
15
% per donacions de persones i altres organitzacions privades (patrocini, micromecenatge, llegats, donatius):
  Dones Homes Mitjana edat
Número de persones Junta directiva 2  3  44
Número persones associades  53  53  33
Número persones voluntàries  45  45  22
Número persones assalariades 2 3 44

Periode de seguiment:
2013-2015
Adhesió alcodi ètic:
2012
Altres codis ètics pròpis:
Altres codis ètics propis
Codis ètics sectorials:
Altres codis ètics Sectorials
Pla d'actuació:
  Dones Homes Mitjana edat
Número de persones Junta directiva 2  3  44
Número persones associades  53  53  33
Número persones voluntàries  45  45  22
Número persones assalariades 2 3 44

Periode d'aplicació:
2013-2015
Resum de l'informa de bon govern: