Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya

(OCUC)

L’OCUC és una assossiació democràtica i independent, que assumeix les funcions de defensar, educar, difondre, promoure i representar els drets del conjunt dels consumidors i els usuaris de Catalunya.

Adreça:

Estan fent un canvi de seu
08000
Barcelona
Dades de contacte:

Tel:
934174737
Correu electronic:
administraciolocuc@ocuc.cat
Web:
http://www.ocuc.cat

Xarxes:


Registre d'estatuts:
Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 3.663 secció 1a de Barcelona