Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona – FAVB

()

La FAVB agrupa les associacions de veïns i veïnes del barris de Barcelona i participa en els temes de ciutat per fomentar la solidaritat, la igualtat i la convivència. Coordina l’activitat d’aquestes associacions en campanyes i activitats que depassen el nivell de barri.

Adreça:

c/ Obradors, 6-8 bxs
08002
BARCELONA
Dades de contacte:

Tel:
934127600
Correu electronic:
favb@favb.cat
Web:
http://www.favb.cat

Persona de contacte:
Xènia Orfila
Xarxes:


Registre d'estatuts:
Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 14, secció 2a. de Barcelona.