Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans

()

La FCONG pels Drets Humans aplega diferents associacions que des de diverses perspectives treballen per a la defensa i promoció dels drets humans.

Adreça:

c/ de les Tàpies, 1-3
08001
Barcelona
Dades de contacte:

Tel:
934420506
Correu electronic:
info@dretshumans.cat
Web:
http://www.dretshumans.cat

Xarxes:


Registre d'estatuts:
Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 230 secció 2a de Barcelona