Coordinadora d’Entitats d’Horta

()

La Coordinadora està formada per un total de 25 entitats que actuen en diferents àmbits: cultural, social, veïnal, lleure, comerç, esportiu,…

Adreça:

c/ Feliu i Codina, 20
08031
Barcelona
Dades de contacte:

Correu electronic:
coordinadoraentitatshorta@gmail.com
Web:
http://www.coordinadorahorta.cat

Persona de contacte:
Josep M. Castellà (Secretari)
Xarxes:

Twitter:
https://twitter.com/cfmhorta
Instagram:
https://www.instagram.com/coordinadorahorta/
Forma jurídica:

Area d'actuació:
Districte
Any de constitució:
1991
Ambit principal d'actuació:
Cultural
Organitzacions
Consell d'Associacions de Barcelona, Plataforma Festes Majors
Registre d'estatuts:
Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya núm. 173 de la secció 2ª de Barcelona
NIF:
G59384503
Adhesió alcodi ètic:
2024