Ateus de Catalunya

()

Ateus de Catalunya és una organització que des del respecte a la llibertat de pensament, als valors democràtics i a la tolerància, promou la difusió del pensament ateu, defensa les llibertats i els drets civils dels ciutadans amb una ètica, una moral, uns valors socials i unes normes de conducta atees, i lluita per la implantació dels valors laics a la societat.

Adreça:

c/ Daoiz i Velarde, 30-32 baixos
08028
Barcelona
Dades de contacte:

Tel:
934503002
Correu electronic:
info@ateus.org
Web:
http://www.ateus.cat

Persona de contacte:
Fina Pizarro
Xarxes:


Registre d'estatuts:
Inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 16.480, Secció 1a. de Barcelona.