Associació de lluita contra la distonia de Catalunya

(ALDEC)

Aldec es una assocació oberta als malalts, familiars, voluntaris, professionals i a totes les persones interessades en ajudar a millorar la qualitat de vida dels malalts de distonia.

Adreça:

c/ Providència, 42
08024
Barcelona
Dades de contacte:

Tel:
932102512
Correu electronic:
infoaldec@gmail.com
Web:
http://www.infodoctor.org/aldec

Xarxes:

Any de constitució:
1999
Ambit principal d'actuació:
Salut
Registre d'estatuts:
Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 22.106, secció 1a. de Barcelona
Darrera modificació de la junta:
2014
Nombre de persones:
  Dones Homes Mitjana edat
Número de persones Junta directiva  6  2  -
Número persones associades 258  -  -
Número persones voluntàries  -  -  -
Número persones assalariades  1  -  -

Pressupost:
93.962 €
Periode de seguiment:
2013-2015
Adhesió alcodi ètic:
2011