Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya

(AFAMMCA)

És una iniciativa dels familiars de persones afectades per un trastorn mental que volen millorar la seva situació familiar i la seva qualitat de vida.

Adreça:

Av. Frederic Rahola, 12
08032
Barcelona
Dades de contacte:

Tel:
934351712
Correu electronic:
afammca@gmail.com
Web:
http://www.afammca.org

Xarxes:


Registre d'estatuts:
Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 8.410, secció 1a. de Barcelona
Darrera modificació de la junta:
2015
Nombre de persones:
  Dones Homes Mitjana edat
Número de persones Junta directiva 5  3  
Número persones associades  -  -  
Número persones voluntàries  -  -  
Número persones assalariades 1 2  

NIF:
G-58419938
Pressupost:
91.322 €
Periode de seguiment:
2013-2015
Adhesió alcodi ètic:
2002