Agrupament Ferroviari de Barcelona

(AFB)

Entitat que promou activitats de divulgació ferrioviària, la investigació i el desenvolupament de tècniques per ferrocarril a escala reduïda.

Adreça:

c/ Virgili, 45-47
08030
Barcelona
Dades de contacte:

Tel:
933450548
Correu electronic:
agrupament@agrupament.cat
Web:
http://www.agrupament.cat

Xarxes:

Any de constitució:
1992
Ambit principal d'actuació:
Cultural
Organitzacions
Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril
Registre d'estatuts:
Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 13.576, secció 1a. de Barcelona
Darrera modificació de la junta:
2014
Nombre de persones:
  Dones Homes Mitjana edat
Número de persones Junta directiva  -  3  -
Número persones associades 119  -  -
Número persones voluntàries  -  -  -
Número persones assalariades  0  0  -

Pressupost:
49.956 €
Periode de seguiment:
2017-2019
Adhesió alcodi ètic:
2013