Associació Salut i Família

Salut i Familia té per missió assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat

Adreça:

Via Laietana, 40, 3.2.B
08003
Barcelona
Dades de contacte:

Tel:
932682453
Correu electronic:
saludyfamilia@saludyfamilia.es
Web:
http://www.saludyfamilia.es

Persona de contacte:
Rossend Fernández
Xarxes:


Registre d'estatuts:
Inscrita en el registro Nacional de Associaciones del Ministerio del Interior amb el núm. 70.334 - Comptes auditats per AUDIT SET. s.l.p.