Associació Catalana de Ciencies Ambientals – ACCA

L’ACCA és una associació constituïda per professionals i estudiants de l’àmbit del mediambient que tenen

Adreça:

c/ Providència, 42, 3 (Hotel d'entitats de Gràcia)
08024
Barcelona
Dades de contacte:

Correu electronic:
acca_cat@terra.es
Web:
http://www.cienciesambientals.org

Xarxes:


Registre d'estatuts:
Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm 18.608 secció 1a. de Barcelona