Codi ètic de les associacions de Barcelona

El Codi ètic de les associacions de Barcelona és un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d’un marge de valors cívics hi estiguin reflectides. A la vegada que pretén ser una eina de referència que posi en valor la forma jurídica d’associació.

Va ser aprovat l’any 2001 en el 1r Congrés de les Associacions. Actualment l’impulsa el Consell d’Associacions de Barcelona.

“Les associacions hauríem de ser els primeres agents a exemplificar la societat que volem. El nostre funcionament és la millor manera de contribuir a la qualitat democràtica d’un país”

INFORME sobre el BON GOVERN de les ASSOCIACIONS