Moviment Laic i Progressista – MLP

()

L’MLP es defineix com una eina per a una transformació en profunditat de
la societat partint de la base de l’ideari laic i progressista. Les entitats que formen part ho fan per voluntat pròpia, per actuar coordinadament des de diferents perspectives de l’activisme social i cultural tot generant sinèrgies que per ser més fortes i més lliures, i optimitzar i compartir esforços, recursos, capital humà.

Adreça:

c/ Avinyo, 44
08002
Barcelona
Dades de contacte:

Tel:
936011631
Correu electronic:
mlp@mlp.cat
Web:
http://www.mlp.cat

Xarxes: