Imprimeix

 

D'ençà la seva aprovació, la Comissió de seguiment, està formada per set persones independents i coneixedores de l’àmbit associatiu, vetlla per l’aplicació i bon funcionament d’aquest codi.

 

Retrat de les entitats adherides a 31 de desembre de 2019             

        Associacions:  128 (36 declarades d'utilitat pública) 
Federacions:    29 (4 declarades d'utilitat pública)                                                
Fundacions:     19
- Inscrites en el registre d'ONGD: 26 (22 associacions i 4 fundacions)
 
Persones associades:      287.351
Persones assalariades:      10.096
- Persones voluntàries:        18.543
Persones en Juntes directives:  1.357 (mitjana membres entitat: 9,4)
 
- Pressupost global: 199,7 milions d’euros 
- Ús de finances ètiques:  17 (10 associacions i 7 federacions)
 
- Antiguitat mitjana de les entitats:  32 anys 
(El 33% són creades els anys 90)
 

Els cinc àmbits més representats:

- Salut i discapacitats:  43
- Acció cultural: 25
- Acció social: 20
- Veïnal: 18
- Cooperació, Pau i Drets humans: 15
  
La dimensió de les entitats per pressupost :
 
- Micro (fins a 10.000 €):  22
- Petita (de 10.000 a 100.000 €):   47
- Mitjana (de 100.000 a 300.000 €):   38
- Gran (més de 300.000 €):  21
- Molt gran (més de 1.000.000 €):  19
- No hi ha dades econòmiques: 28