Adhesions al Codi ètic

Associació JIN-PA

Promoció de la millora de vida del Tibet i dels tibetans que es troben en camps de refugiats i a l’exili, a través d’accions d’informació, representació, defensa, formació i promoció de cultura tibetana.
HOTEL d'ENTITATS, Oficina 1.2. c/ Providència, 42
08024
Barcelona
Telèfon: 934351171
info@jin-pa.org
http://www.jin-pa.org
Registre estatuts: Inscrita en el Ministerio del Interior Grup 1, Secció 1, amb el número: 591.341. Inscrita en l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb el número 315