Adhesions al Codi ètic

Amics d'Ak Benn

Forma jurídica: Associació
És una entitat basada en el voluntariat que es dedica a donar suport a la fraternitat dels germans de Taizé de Dakar.
c/ Maresme, 201, 2, 2
08020
Barcelona
Àrea geogràfic d’actuació: Catalunya
Telèfon: 935550929
amics-ak-benn@ak-benn.eu
http://www.ak-benn.eu
Blog: http://www.ak-benn.eu/blog/
Any constitució: 2005
Àmbit principal d’actuació: Cooperació
Organitzacions en que participeu: Federació Catalana del Voluntariat Social Gràcia Solidària
Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 31.356, secció 1a. de Barcelona - Núm. registre a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, núm. 425
NIF: G-63989313
Pressupost anual: 18.920 €
Data darrera modificació Junta directiva: 2013
Número de persones:
  Dones Homes Mitjana edat
Número de persones Junta directiva  2  4  
Número persones associades 28  -  -
Número persones voluntàries  -  -  -
Número persones assalariades  0  -  -
Període seguiment: 2016-2018
Any adhesió Codi ètic: 2013