Amics d'Ak Benn

És una entitat basada en el voluntariat que es dedica a donar suport a la fraternitat dels germans de Taizé de Dakar.

Adreça:

c/ Maresme, 201, 2, 2
08020 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 935550929
A/e:

Web:
Blog:

Forma jurídica: Associació

Àrea geogràfic d’actuació: Catalunya

Àmbit principal d’actuació: Cooperació

Any constitució: 2005

Organitzacions en que participeu: Federació Catalana del Voluntariat Social Gràcia Solidària

Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 31.356, secció 1a. de Barcelona - Núm. registre a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, núm. 425

Data darrera modificació Junta directiva: 2013

  Dones Homes Mitjana edat
Número de persones Junta directiva  2  4  
Número persones associades 28  -  -
Número persones voluntàries  -  -  -
Número persones assalariades  0  -  -

NIF: G-63989313

Pressupost anual: 18.920 €

Període seguiment: 2016-2018

Any adhesió Codi ètic: 2013