SOS Racisme - Catalunya

Basa la seva actuació en la denúncia del racisme en totes les seves cares, entès com la discriminació i la segregació per raons de color de pell, d’origen, religioses o culturals

Adreça:

Rambla de Santa Mònica, 10, 1 planta
08002 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 934120034
A/e:

Web:

Forma jurídica: Associació

Pressupost anual: 220.175 €

Període seguiment: 2017-2019

Any adhesió Codi ètic: 2002