Adhesions al Codi ètic

Acció Escolta de Catalunya

Acció Escolta de Catalunya és una federació d'agrupaments escoltes de Catalunya. Es defineix com una escola de ciutadans actius, democràtica, laica, progressista i catalana.
c/ Avinyó, 44 1r
08002
BARCELONA
Telèfon: 933429049
accioescolta@accioescolta.org
http://www.accioescolta.org
Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 25.835 secció 1a de Barcelona