Adhesions al Codi ètic

Medicus Mundi Catalunya

Medicusmundi és una ONG de Desenvolupament fundada per un grup de professionals sanitaris que realitzaven tasques de cooperació a països del Sud. Treballa en la Cooperació per al Desenvolupament, especialment en l’àmbit sanitari.
c/ Secretari Coloma, 112, 1r. Edifici Pòdium
08024
Barcelona
Telèfon: 934184762
mediterrania@medicusmundi.es
http://www.medicusmundi.es/catalunya
Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm 12.885. secció 1a. de Barcelona - Declarada d'Utilitat Pública - Premi Princep d'Asturies - Creu de Sant Jordi - Auditada per ACTIVA auditoria& consultoria SLP -