Adhesions al Codi ètic

Associació "in via"

Forma jurídica: Associació
In via treballa per la promoció integral de la persona socialment més necessitada, especialment la que es troba fora de l'àmbit familiar, en risc d'exclusió social (pobresa, immigració) i/o amb discapacitat psíquica, i/o enfermetat mental.
c/ Amistat, 15 baixos
08005
Barcelona
Telèfon: 932155626
invia@invia.cat
http://www.invia.cat
Any constitució: 1953
Reconeixements: Entitat Declarada d'Utilitat Pública (27/2/1998).
Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 10.766 secció 1a de Barcelona.
NIF: G64980501
Empresa auditora: Quevedo Audit
Pressupost anual: 1.679.095 €
Període seguiment: 2017-2019
Any adhesió Codi ètic: 2003