Adhesions al Codi ètic

Moviment d'Universitaris i Estudiants Cristians - MUEC/MCJ

c/ Rivadeneyra, 6, 4
08002
Barcelona
Telèfon: 933016802
mcjbcn@gmail.com
http://mcjbcn.com/