Associació per a la Promoció i la Inserció Professional - APIP

És una associació d’iniciativa social, de caràcter generalista i sense ànim de lucre, que col·labora amb les administracions públiques en el desplegament i l’aplicació de les polítiques actives formatives ocupacionals, solidàries i cíviques per a col·lectius amb risc d’exclusió.

Adreça:

c/ Paloma, 21-23
08001 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 933171614
A/e:

Web:

Registre estatuts: Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, grup 1, secció 1 amb el núm 71.559 - Declarada d’Utilitat Pública - Auditada per ROAC 4.071