Adhesions al Codi ètic

Associació Províncial de Consumidors i Usuaris de Barcelona - ACUB

L'ACUB promou, participa i informa a través de diferents accions sobre temes de defensa del consumidor i l'economia familiar.
Ronda Sant Pere, 74 pral. 1
08010
Barcelona
Telèfon: 932684567
acpb@acpb.cat