Associació Espanyola contra el Càncer - Junta de Barcelona (AECC)

Té per missió la lluita contra el càncer en totes les modalitats conegudes o que en el futur es coneguin mitjançant el desnvolupament d'activitats d'informació, prevenció, recerca i prestació de serveis al malalt i la seva família.

Adreça:

c/ Marc Aureli, 14 baixos
08006 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 932002099
A/e:

Web:
Twitter:

Forma jurídica: Associació

Àrea geogràfic d’actuació: Catalunya

Àmbit principal d’actuació: Salut

Any constitució: 1953

Registre estatuts: Inscrita en el Registre del Ministerio del Interior de asociaciones amb el núm. 3.827. Entitat declara d'utilitat pública (24/04/1970)

Data darrera modificació Junta directiva: 2012

NIF: G-28197564

Pressupost anual: 2.236.548 €

Període seguiment: 2013-2015

Any adhesió Codi ètic: 2012