Federació Catalana d’Entitats d’Ajuda al Drogodependent (FCD)

Ser l’interlocutor amb les administracions públiques i garantir una atenció de qualitat i adaptada, treballant conjuntament amb la comunitat per l'atenció a les persones amb problemàtiques de drogodependències i llurs familiars.

Adreça:

Quevedo, 2, baixos
08012 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 93 289 05 30
A/e:

Web:
Facebook:
Twitter:

Forma jurídica: Federació

Àrea geogràfic d’actuació: Catalunya

Àmbit principal d’actuació: Salut

Any constitució: 1985

Organitzacions en que participeu: Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. UNAD - Unión Nacional de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente

Registre estatuts: Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya núm. 76 de la secció 2ª de Barcelona

NIF: G59921858

Període seguiment: 2017-2019

Any adhesió Codi ètic: 2017

Pla d’actuació o document de treball a mig termini: Pla Estratègic

Període d’aplicació: 2015-2019