Organització de proves (ONG)

És una entitat destinada a fomentar l’educació als països del Sud com a eina fonamental per promoure el desenvolupament.

Adreça:

Av Paral·lel, 55
08004 Barcelona

Persona de contacte: Pere Gòmez
Càrrec: President

Contacte:

Telèfon: 934445566
A/e:

Web:
Blog:
Facebook:
Twitter:

Forma jurídica: Associació

Àrea geogràfic d’actuació: Catalunya

Àmbit principal d’actuació: Ecologia

Altres àmbits d’actuació: Cultura

Any constitució: 2010

Reconeixements: Reconeixement 1 Reconeixement 2

Certificacions: Certificació 1 Certificació 2

Organitzacions en que participeu: En cap organització

Registre estatuts: Inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1.782

Observacions: Fitxa de proves

Data darrera modificació Junta directiva: 2012

Data renovació de la presidència: 2012

Data darrera modificació Patronat: 2012

  Dones Homes Mitjana edat
Número de persones Junta directiva 2  3  44
Número persones associades  53  53  33
Número persones voluntàries  45  45  22
Número persones assalariades 2 3 44

Número d’associacions membres: 5

Número d’associacions membres a Barcelona: 4

NIF: 44444444

Empresa auditora: Auditores SA

Pressupost anual: 10000

Període seguiment: 2013-2015

Any adhesió Codi ètic: 2012

Altres codis ètics propis: Altres codis ètics propis

Altres codis ètics Sectorials: Altres codis ètics Sectorials

Pla d’actuació o document de treball a mig termini: document de treball a mig termini

Període d’aplicació: 2013-2015

Resum informe sobre el bon govern: