Associació de Veïns i Veïnes de Prosperitat, Nou barris

Fomentar la participació activa del veïnat, realitzar activitats i col·laborar amb d'altres organitzacions per a la millora i desencolupament del barri

Adreça:

c/ Baltasar Gracian, 24-26
08016 Barcelona

Persona de contacte: Juan García Sánchez
Càrrec: Secretari

Contacte:

Telèfon: 932763015
A/e:

Web:

Forma jurídica: Associació

Àrea geogràfic d’actuació: Barri

Àmbit principal d’actuació: Àmbit veïnal i comunitari

Any constitució: 1987

Organitzacions en que participeu: Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona - FAVB

Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, núm. 8.984, secció 1a. de Barcelona

Data darrera modificació Junta directiva: 2014

  Dones Homes Mitjana edat
Número de persones Junta directiva    2   2   -
Número persones associades  448   -   -
Número persones voluntàries   -   -   -
Número persones assalariades   -   -   -

NIF: G-58369869

Pressupost anual: 4.032 €

Període seguiment: 2013-2015

Any adhesió Codi ètic: 2015