Federació Catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes - FCUDP

Té per finalitat ser via d'opinió, representació i participació de les seves entitats associades davant les administracions públiques i agents socials per a la defensa dels drets de la Gent gran i Pensionistes.

Adreça:

c/ Serrano, 48-50. Local 1
08031 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 933522445
A/e:

Web:

Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de Justicia de la Generalitat de Catalunya, núm. 618, secció 2a. de Barcelona