UDUTAMA per al recolzament de minories ètniques o culturals

És una associació que vol col.laborar en l'enfortiment i conservació de cultures que estan en minoria i greument amenaçades per d'altres cultures hegemòniques, però des d'un tracte d'igualtat i una relació d'intercanvi cultural.

Adreça:

c/ Providència, 42 - Hotel d'Entitats de Gràcia
08024 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 932848631
A/e:

Web:

Forma jurídica: Associació

Any constitució: 2009

Registre estatuts: Inscrita al Registre d'Associacions de Justicia de la Generalitat de Catalunya núm. 39.825, secció 1a, de Barcelona

Pressupost anual: 5.703 €

Any adhesió Codi ètic: 2013