Associació de veïns i veïnes Font de la Guatlla-Magòrica (l'Associació)

Promoure la paticipació dels veïns i veïnes per tal d'adoptar, conjuntament, les resolucions que afectin llurs interessos i en concret, assumir totes les iniciatives de caire cultural, recreatiu, social, sanitari, urbanístic, ... que siguin considerades d'interès pel veïnat.

Adreça:

c/ Rabí Rubén, 22-26
08004 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 934248506
A/e:

Web:

Forma jurídica: Associació

Àmbit principal d’actuació: Veïnal

Any constitució: 1984

Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, núm. 6.987, secció 1a. de Barcelona

Data darrera modificació Junta directiva: abril 2018

NIF: G58300963

Any adhesió Codi ètic: 2014