Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)

La FCVS és un espai de treball conjunt i una organització de suport, per a les entitats que treballen amb voluntariat en l’àrea social, contra l’exclusió i en el suport a col·lectius vulnerables.

Adreça:

c/ Grassot, 2
08025 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 934589906
A/e:

Web:

Forma jurídica: Federació

Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 155, secció 2a. de Barcelona. Declarada d'Utilitat Pública per Ordre Ministerial de 20/03/1997.