Moviment Laic i Progressista - MLP

L'MLP es defineix com una eina per a una transformació en profunditat de la societat partint de la base de l’ideari laic i progressista. Les entitats que formen part ho fan per voluntat pròpia, per actuar coordinadament des de diferents perspectives de l’activisme social i cultural tot generant sinèrgies que per ser més fortes i més lliures, i optimitzar i compartir esforços, recursos, capital humà.

Adreça:

c/ Avinyo, 44
08002 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 936011631
A/e:

Web: