Acció Escolta de Catalunya

Acció Escolta de Catalunya és una federació d'agrupaments escoltes de Catalunya. Es defineix com una escola de ciutadans actius, democràtica, laica, progressista i catalana.

Adreça:

c/ Avinyó, 44 1r
08002 BARCELONA

Contacte:

Telèfon: 933429049
A/e:

Web:

Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 25.835 secció 1a de Barcelona