Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona - FAVB

La FAVB agrupa les associacions de veïns i veïnes del barris de Barcelona i participa en els temes de ciutat per fomentar la solidaritat, la igualtat i la convivència. Coordina l'activitat d'aquestes associacions en campanyes i activitats que depassen el nivell de barri.

Adreça:

c/ Obradors, 6-8 bxs
08002 BARCELONA

Persona de contacte: Xènia Orfila

Contacte:

Telèfon: 934127600
A/e:

Web:

Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 14, secció 2a. de Barcelona.