Associació Benestar i Desenvolupament - ABD

ABD treballa en l’àmbit de les drogodependències i la SIDA, el desenvolupament de la infància i la família, la promoció de l’autonomia de les persones grans i les persones amb dependència, la integració dels immigrants, la igualtat de gènere i la inclusió dels col·lectius més vulnerables o en extrema marginalitat.

Adreça:

Quevedo, 2 baixos
08012 Barcelona

Persona de contacte: Felisa Pérez

Contacte:

Telèfon: 932890530
A/e:

Web:

Registre estatuts: Inscrita en el registro Nacional de Associaciones del Ministerio del Interior amb el núm. 97.212 - Entitat declara d'utilitat pública - Eauditada per Forward Economics S.L