Ateus de Catalunya

Ateus de Catalunya és una organització que des del respecte a la llibertat de pensament, als valors democràtics i a la tolerància, promou la difusió del pensament ateu, defensa les llibertats i els drets civils dels ciutadans amb una ètica, una moral, uns valors socials i unes normes de conducta atees, i lluita per la implantació dels valors laics a la societat.

Adreça:

c/ Daoiz i Velarde, 30-32 baixos
08028 Barcelona

Persona de contacte: Fina Pizarro

Contacte:

Telèfon: 934503002
A/e:

Web:

Forma jurídica: Associació

Registre estatuts: Inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 16.480, Secció 1a. de Barcelona.