Associació Sòciocultural Ibn Batuta - ASCIB

ASCIB és una associació, apolítica i laica que té com a objectius donar ajuda humana, social i cultural als ciutadans immigrats i les seves famílies, i en especial als joves i al col·lectiu magrebí, a més de fomentar l’intercanvi cultural.

Adreça:

c/ Sant Pau, 82, baixos
08001 Barcelona

Contacte:

Telèfon: 933293054
A/e:

Web:

Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 15.622, secció 1a. de Barcelona