Alzheimer Catalunya

Alzheimer Catalunya Fundació té la finalitat d'informar, assessorar i acompanyar les persones afectades per una demència, els seus familiars i els professionals del sector, ajudant-los a enfrontar i gestionar els canvis i les noves situacions que comporta l'evolució de la malaltia.

Adreça:

c/ Bruc, 65, 3. 2
08009 Barcelona

Forma jurídica: Fundació

Any constitució: 1988

Reconeixements: Creu Sant Jordi 2018

Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 9.840, secció 1a. de Barcelona

Any adhesió Codi ètic: 2003