Associació ajuda a la Dona - La Pizarra de Raimunda


Adreça:

C/ Selva de Mar , 215, 6ª planta, aula 602
08020 Barcelona

Persona de contacte: Carmen Gómez

Contacte:

Telèfon: 636741416
A/e:

Web:

Registre estatuts: Medalla del Districte de Sant Martí