Federació Catalana d'Esports de persones amb Discapacitat Física (FCEDF)

La FCEDF té per objectiu desenvolupar projectes i estratègies basades en la normalització de les persones amb discapacitats físiques mitjançant l'esport adaptat, la promoció i organització de xerrades i jornades de sensibilització.

Adreça:

c/ Francesc Tàrrega, 48 baixos
08027 Barcelona

Persona de contacte: Núria Font

Contacte:

Telèfon: 933409200
A/e:

Web:
Twitter:

Forma jurídica: Federació

Àrea geogràfic d’actuació: Catalunya

Àmbit principal d’actuació: Esportiu

Altres àmbits d’actuació: Salut i Discapacitats

Any constitució: 1969

Certificacions: Certificat de qualitat EFQM 200+, emès per l’entitat certificadora Bureau Veritas

Registre estatuts: Inscrita al Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el número 4569-49

Data darrera modificació Junta directiva: 2017

NIF: G58165127

Empresa auditora: SPAC Consulturoria i Recursos humans

Pressupost anual: 510.145 €

Període seguiment: 2017-2019

Any adhesió Codi ètic: 2002